Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică

Titlul: Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică

Domeniul de intervenţie: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), Axa prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniu major de intervenţie 1.2. – Creşterea responsabilizării administraţiei publice

Valoarea totală: 9.430.755 Lei, aproximativ 2.193.198 Euro

Beneficiarii: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Agenţia Naţională de Integritate

Parteneri: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Agenţia Naţională de Integritate

Obiectiv general: Consolidarea standardelor de integritate şi etică ale funcţiei publice româneşti la nivelul celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

• Creşterea capacităţii administrative de prevenire a corupţiei, a comportamentelor non-etice şi lipsite de integritate prin creşterea capacităţii instituţionale de definire şi implementare a unor măsuri eficiente de prevenţie şi monitorizare;

• Alinierea standardelor de integritate şi etică ale funcţiei publice româneşti la nivelul celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;

• O dezvoltare calitativă a serviciilor publice oferite de administraţia publică prin întărirea capacităţii administrative de aplicare a normelor de conduită a funcţionarilor publici;

• Asigurarea premiselor unei fundamentări corespunzătoare opţiunilor de politici de resurse umane în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

• Consolidarea capacităţii ANFP de a coordona implementarea unitară şi corentă a activităţii consilierilor de etică;

• Îmbunătăţirea continuă a sistemelor de monitorizare a activităţilor din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice  în domeniul eticii;

• Îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică.

Activităţi:

• realizarea unei analize diagnostic privind considerarea aspectelor de etică în administraţia publică din România precum şi la nivelul Uniunii Europene; 

• organizarea unei vizite de studiu;

• elaborarea sistemelor de integritate;

• dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatizat specializat de gestiune a datelor privind etica şi integritatea în administraţia publică;

• conceperea şi derularea programelor de formare specializată în domeniul eticii şi integrităţii în funcţia publică vizând 1200 funcţionari publici:

– 400 factori decizionali, funcţionari publici şi/sau funcţionari publici de conducere din cadrul departamentelor de resurse umane de la nivelul administraţiei  publice centrale şi locale;

– 750 funcţionari publici cu atribuţii de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită;

– 50 funcţionari publici din cadrul ANFP şi ANI cu atribuţii de monitorizare şi control;

• Diseminarea şi promovarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.