Dezvoltarea sistemului PREVENT în vederea creșterii interoperabilității sistemelor electronice ale instituțiilor publice pentru verificarea ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect „Dezvoltarea sistemului PREVENT în vederea creșterii interoperabilității sistemelor electronice ale instituțiilor publice pentru verificarea ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice

Agenția Națională de Integritate (ANI), în calitate de beneficiar, implementează începând cu luna ianuarie 2023 proiectul Dezvoltarea sistemului PREVENT în vederea creșterii interoperabilității sistemelor electronice ale instituțiilor publice pentru verificarea ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în cadrul Apelului necompetitiv de proiecte – cod: PNRR/2022/C.7/I.4/1, derulat de Ministerul Justiției în calitate de coordonator de reforme și investiții.

Proiectul face parte dintr-un proces mai amplu și de lungă durată de informatizare a administraţiei publice din România, care include sprijinirea digitalizării sistemului de integritate.

Scopul proiectului îl constituie realizarea unui up-grade tehnic al sistemului informatic PREVENT, care are ca rol verificarea ex-ante a potențialelor situații de conflicte de interese în procedurile de achiziție publică, derulate prin SEAP / SICAP, prin trecerea la o platformă informatică inteligentă de tip BIG DATA.

 Proiectul vizează următoarele aspecte:

1.   Eficientizarea activității de soluționare a incidentelor de integritate prin valorificarea datelor structurate și nestructurate într-o platformă de tip BIG DATA, cu ajutorul instrumentelor inteligente de automatizare a proceselor de tip inteligență artificială și învățare automată.

2.   Îmbunătățirea transparenței interne și externe prin facilități avansate de interogare a bazelor de date proprii și ale altor instituții, precum și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor electronice utilizate în domeniul achizițiilor publice.

3.   Susținerea proceselor de verificare și analiză a elementelor cu potențial de risc ridicat în materie de achiziții publice, prin modernizarea infrastructurii hardware/software și a proceselor de lucru ale sistemului informatic PREVENT.

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. 1/4546/2023/17.01.2023, este de 75.029.500 lei (cu TVA), din care 63.050.000 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 11.979.500 lei valoare TVA neeligibilă. 

Proiectul se implementează în București, pe parcursul a 40 de luni.

Data de început a proiectului este: 17.01.2023.

Data finalizării proiectului este: 17.05.2026.

Proiectul contribuie atât la atingerea Jalonului 165 din PNRR – Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar,din cadrul Investiției 4 Digitalizarea sistemului judiciar, Componenta 7Transformare digitală(acțiuni corelative Reformei 7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, din cadrul Componentei 14 Buna guvernanță) din Planul Național de Redresare și Reziliență cât și la implementarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.


“PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/