Creşterea responsabilităţii în administraţia publică și Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate

Titlul proiectului: RO-0043 – Creşterea responsabilităţii în administraţia publică și Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate

Finanţarea proiectului: Programul a fost finanțat de EEA Grants prin Instrumentul Financiar al Spațiului Economic European și prin Programul „MATRA-KAP”, dezvoltat de Ambasada Regatului Ţărilor De Jos (Olanda) la București

Valoarea totală a proiectului: 1.341.900 Lei, aproximativ 315.000 Euro

Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate

Parteneri: Societatea Academică Română,  Agenția Națională de Integritate

Durata de implementare a proiectului: 24 luni.

Perioada de implementare: aprilie 2009 – aprilie 2011

Obiectiv general al proiectului: Creşterea capacităţii instituţionale a ANI şi promovarea unei mai bune înţelegeri a reglementărilor existente în rândul funcţionarilor responsabili cu aplicarea lor.

Activităţi:

• elaborarea unor ghiduri privind sfera de aplicare a regimului incompatibilităților și a conflictelor de interese pentru funcționarii publici și persoanele care ocupă demnități publice din administrația publică, la nivel local și județean;

• actualizarea Ghidului privind completarea declarațiilor de avere și de interese și publicare pe pagina de Internet “www.integritate.eu”;

• organizarea a 5 seminarii în vederea perfecţionării cunoștințelor inspectorilor de integritate în domeniu;

• organizarea a 20 de workshop-uri în vederea promovării unei mai bune înţelegeri a reglementărilor existente în rândul funcţionarilor responsabili cu aplicarea prevederilor legale;

• îmbunătățirea Manualului Procedurilor de lucru privind activitatea de control a declarațiilor de avere și de interese și identificarea stărilor de incompatibilitate/conflicte de interese.