Consolidarea cadrului practic şi legal din România în domeniul recuperării bunurilor

Titlul proiectului: TF 2007/19343.07.01/IB/JH 23 TL – Consolidarea cadrului practic şi legal din România în domeniul recuperării bunurilor

Finanţarea proiectului: Proiect finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului FACILITATEA DE TRANZIŢIE

Valoarea totală a proiectului: 1.143.800 Lei, aproximativ 266.000 Euro

Autoritate de implementare: Ministerul Public

Beneficiari: Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară.

Parteneri: Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO), Police Service of Northern Ireland (PSNI) şi Crown Prosecution Service (CPS).

Durata de implementare a proiectului: 6 luni

Perioada de implementare: 15 ianuarie – 15 iunie 2010

Obiectiv general al proiectului: întărirea eficienţei cooperării naţionale şi internaţionale a instituţiilor sistemului judiciar român în domeniul recuperării bunurilor rezultate din infracţiuni generatoare de câştiguri substanţiale, în special trafic de persoane, trafic de droguri, fraudă, corupţie şi spălare de bani.

• Eficientizarea luptei împotriva infracționalității crimei economice și financiare și a crimei organizate;

• Consolidarea eficienței sistemului judiciar în cadrul cooperării naționale și internaționale în domeniul recuperării activelor în legătură cu infracțiuni de natură a genera profituri substanțiale, în principal traficul de persoane, traficul de droguri, frauda, corupția și infracțiunile de spălare de bani;

• Întărirea capacității autorităților române pentru asigurarea recuperării activelor provenite din infracțiuni;

• Înființarea Biroului Român de Recuperare a Activelor (RARO) care operează în conformitate cu cele mai bune practici UE și care cooperează în mod efectiv cu alte state membre UE.

Activităţi:

• analiza instrumentelor operaţionale şi a mecanismelor de îngheţare, sechestru sau confiscare a bunurilor existente în vederea identificării potenţialului şi blocajelor în materia recuperării bunurilor, mai ales la nivelul cooperării internaţionale;

• analiza comparativă a legislaţiei româneşti şi europene în domeniu, formularea de propuneri cu scopul adaptării cadrului legal românesc;

• elaborarea unui manual de bune practici la nivel naţional şi internaţional;

• organizarea unei vizite de studiu în Statul Membru partener (Marea Britanie) la instituţii similare pentru 14 specialişti români (procurori, poliţişti, experţi şi judecători) + 1 manager de proiect;

• organizarea a 5 ateliere de lucru x 3 zile/ atelier pentru aprox. 75 specialişti (poliţişti, procurori, experţi, judecători) din cadrul tuturor instituţiilor beneficiare.