Comunicat de presă privind lansarea proiectului „PREVENT – sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice”

Agenția Națională de Integritate, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, anunță lansarea Proiectului PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice, cod SMIS 48836, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenție Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne.

Proiectul va fi implementat de Agenția Națională de Integritate în perioada 07 decembrie 2013 – 07 aprilie 2015 (16 luni), iar valoarea totală a acestuia este de 31.300.671,25 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 25.612.190 Lei.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice finanțate din fonduri comunitare prin implementarea și operaționalizarea unui Sistem informatic integrat în cadrul Agenției Naționale de Integritate pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese.

Scopul proiectului constă în asigurarea interoperabilității sistemelor electronice ale instituţiilor publice,  optimizarea cooperării între instituţiile publice, dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice prin coparticiparea directă a cetățenilor și a mediului de afaceri în semnalarea situațiilor generatoare de conflicte de interese, precum și  creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului de afaceri / administraţiei publice, la un nivel de sofisticare de minimum 3.

Contact:

George Paul CLAPA – Asistent de proiect, Director Cabinet Președinte Agenția Națională de Integritate