Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „PREVENT – sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice”

Agenția Națională de Integritate a finalizat Proiectul PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice, cod SMIS: 48836, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1144/322/04.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

Proiectul a fost implementat în perioada 07 decembrie 2013 – 07 iulie 2015, la sediul Agenției Naționale de Integritate din București, B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, valoarea totală a proiectului fiind de 31.300.671,25 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 30.970.000 Lei.

Pe parcursul derulării proiectului, au fost implementate o serie de obiective, printre care implementarea unui Sistem informatic de prevenire a conflictului de interese prin care se urmărește îmbunătăţirea furnizării de servicii privind emiterea unui avertisment de integritate autorităților contractante implicate în proiectele cu finanțare europeană în care apar cazuri de conflict de interese, eficientizarea şi creşterea transparenţei în comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice desfăşurate de A.N.I. prin implementarea de sisteme electronice de alertare şi publicaţii oficiale, anunţuri publice, baze de date pentru informare, primirea de sesizări din partea cetățenilor, automatizarea procedurilor specifice activităților de prevenire a conflictelor de interese privind achizițiile publice derulate.

În urma parcurgerii tuturor etapelor aferente implementării proiectului, au fost instruiți 50 de utilizatori, precum și 5 administratori I.T. de sistem din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice finanțate din fonduri comunitare prin implementarea și operaționalizarea unui Sistem informatic integrat în cadrul Agenției Naționale de Integritate, pentru prevenirea și identificarea situațiilor care determină un conflict de interese.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

George Paul CLAPA – Asistent de proiect, Agenția Națională de Integritate

Tel. 0372 069 801, Fax: 0372 069 888, e-mail: george.clapa@integritate.eu