Comisia Europeană: Au fost dispuse măsuri pentru actualizarea cadrului legal de integritate și au fost înregistrate progrese în sfera digitalizării


Raportul Comisiei Europene privind statul de drept „Rule of law” – Raport de țară România publicat în data de 05 iulie 2023, remarcă măsurile dispuse în vederea actualizării cadrului legal de integritate și operaționalizarea noii structuri din cadrul ANI care primește raportări în interes public.

Experții Comisiei notează faptul că regulile fragmentate de integritate fac dificilă respectarea obligațiilor legale și există inconsistențe în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților. Raportul „Rule of law” apreciază măsurile dispuse de ANI pentru a răspunde acestor inadvertențe, prin demararea unui amplu proces de actualizare și îmbunătățire a cadrului legislativ. Totodată, acest obiectiv va fi adus la îndeplinire prin elaborarea unei propuneri legislative, deziderat inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin Jalonul 431 – Intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea, Reforma 7, Componenta 14, Pilonul V, cu termen de implementare în trimestrul IV al anului 2024.

În același timp, documentul atrage atenția asupra faptului că actualizarea cadrului legal de integritate este limitată la competențele ANI, respectiv conflicte de interese, incompatibilități, averi nejustificate și nu acoperă alte aspecte de integritate, precum pantouflage-ul (i.e. interdicții post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa).

Totodată, raportul Comisiei remarcă faptul că Agenția Națională de Integritate a fost desemnată canal extern de raportare – autoritate competentă să primească avertizări în interes public, și subliniază faptul că este așteptată majorarea bugetului ANI pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității noii structuri.

Nu în ultimul rând, Raportul Rule of law notează faptul că au fost înregistrate progrese în ceea ce privește digitalizarea depunerii și verificării declarațiilor. Raportul de țară apreciază că transmiterea declarațiilor de avere și de interese exclusiv cu semnătură electronică începând cu 01 ianuarie 2024, va reduce riscul erorilor și va facilita modalitatea de urmărire a informațiilor.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE