Anunțuri

Lansare procedură recrutare – 3 funcții publice de execuție

Agenția Națională de Integritate organizează în data de 26 aprilie 2023, incepând cu ora 13:00, la sediul din București, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2, ap. 2, sector 1, concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de munca de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptămână, din cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice, Direcția Comunicare Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare, dupa cum urmează: I. Biroul Comunicare – Expert, clasa l, grad profesional principal – 1 post, (ID 246523); II. Compartiment Relații Publice – Consilier, clasal, grad profesional superior – 1 post, (ID 246487); – Consilier, clasa |, grad profesional asistent – 1 post, (ID 246516). Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 3 funcții publice de execuție Read More »

Concursurile organizate de către Agenția Națională de Integritate

Anunț privind concursurile organizate de către Agenția Națională de Integritate care îndeplinesc condițiile prevăzute de ART. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru care se pot continua procedurile de ocupare a posturilor. Documente utile:

Concursurile organizate de către Agenția Națională de Integritate Read More »

Lansare procedură recrutare – 3 funcții publice de conducere

Agenția Națională de Integritate organizează în data de 23 mai 2023, ora 1000, la sediul din str. Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, ap. 2, sector 1, București, concurs de promovare în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere vacante de nivel superior, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul Direcției Generale Inspecția de Integritate și a Direcției Avertizori în Interes Public, astfel: I. Direcția Avertizori în Interes Public– Director – 1 post; II. Serviciul Avertizori în Interes Public din cadrul Direcției Avertizori în Interes Public– Șef serviciu – 1 post. III. Serviciul Analiză și Prevenție din cadrul Direcției Generale Inspecția de Integritate– Șef serviciu – 1 post; Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 3 funcții publice de conducere Read More »

Lansare procedură recrutare – 1 funcție publică de execuție

Concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână din cadrul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii, Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare, astfel: Serviciul Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii – Expert, clasa I, grad profesional asistent – 1 post; Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 1 funcție publică de execuție Read More »

Lansare procedură recrutare – 7 funcții publice de execuție

Agenţia Naţională de Integritate organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante cu statut special din cadrul Direcției Generale Inspecția de Integritate și a Direcției Avertizori în Interes Public, astfel: I. Direcția Generală Inspecția de Integritate:– inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal (4 funcții) – minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; II. Direcția Avertizori în Interes Public:– inspector de integritate, clasa I, grad profesional asistent (2 funcții) – minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;– inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal (1 funcție) – minim 5 ani vechime în specialitateastudiilor necesare exercitării funcției publice; Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 7 funcții publice de execuție Read More »

Lansare procedură recrutare – 6 funcții publice de execuție

Agenţia Naţională de Integritate organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante cu statut special din cadrul Direcției Generale Inspecția de Integritate și a Direcției Avertizori în Interes Public, astfel: I. Direcția Generală Inspecția de Integritate:– inspector de integritate, clasa I, grad profesional asistent (1 funcție) – minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;– inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal (3 funcții) – minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; II. Direcția Avertizori în Interes Public:– inspector de integritate, clasa I, grad profesional asistent (1 funcție) – minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;– inspector de integritate, clasa I, grad profesional principal (1 funcție) – minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; Documente utile:

Lansare procedură recrutare – 6 funcții publice de execuție Read More »

Declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate

Consiliul Naţional de Integritate anunţă declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, conform art. 20, alin. (1), din Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de concurs constă în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea C.N.I. nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479/17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Documente utile:

Declanșarea procedurii de concurs pentru funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate Read More »

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul Agenției. Funcția publică pentru care se organizează examenul: – Consilier, gradul II din cadrul Serviciului de Tehnologia Informației, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică – 1 post. Documente utile:

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior Read More »