Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Agenția Națională de Integritate organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei.

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate, Serviciul Economic;
Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane;
Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Implementare Fonduri Structurale, Studii și Strategii, Direcția Comunicare, Relații Publice și Strategie, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare;
Un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Avizare și Legislație, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare;
Un post de inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Analiză și Prevenție – Inspecția de Integritate.

Documente utile: