Obligația persoanelor juridice de drept privat de a identifica sau institui canale interne de raportare privind protecția avertizorilor în interes public


17 decembrie 2023 a fost termenul limită până la care persoanele juridice de drept privat care au între 50 și 249 de angajați aveau obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare, potrivit art. 36 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Persoanele juridice de drept privat, indiferent de numărul de angajați, pot solicita Agenției Naționale de Integritate consiliere cu privire la implementarea corespunzătoare a prevederilor legale, inclusiv din perspectiva oferirii unor puncte de vedere circumscrise implementării Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

De asemenea, Agenția pune la dispoziția persoanelor juridice de drept privat modele ale procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. Astfel, aceste persoane pot solicita materiale relevante, suport metodologic sau consiliere privind identificarea și instituirea canalului intern de raportare prin următoarele modalități:

  • Prin e-mail, la adresa consiliere@integritate.eu;
  • Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
  • Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail consiliere@integritate.eu).

Totodată, supunem atenției persoanelor juridice de drept privat aflate sub incidența art. 36 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, faptul că neîndeplinirea și/sau încălcarea prevederilor actului normativ, atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE