COMUNICAT - Incompatibilitate și fals în declarații – 6 aleși locali

9 octombrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și fals în declarații în cazul a șase foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

1.  CIUBOTARU IULIAN-GHEORGHE, primar al comunei Dochia, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

A exercitat simultan funcția de primar și activități remunerate în cadrul S.C. Forever Living Products S.R.L., întrucât a încasat venituri de natură salarială de la Primăria comunei Dochia, județul Neamț și venituri din contracte/convenții civile de la S.C. Forever Living Products România S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k)  din Legea nr. 161/2003.

 2.  IȘFAN VIOREL, fost primar al Comunei Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iunie 2008 – 26 februarie 2010, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Ișfan Viorel Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

      3.  BIRTALAN ISTVAN, viceprimar al comunei Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 17 iunie 2008 – 10 iulie 2017, a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator la S.C. ISTI JHS S.R.L. (în perioada 10 decembrie 2004 -  10 iulie 2017) și respectiv la S.C. MELZA CONS S.R.L. (în perioada 11 noiembrie 1993 – 03 martie 2010, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

   4.  UNGUREAN MIRCEA, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Ocna de Fier

INCOMPATIBILITATE ȘI FALS ÎN DECLARAȚII

În perioada deținerii funcției de viceprimar pentru mandatul 2012 – 2016, a desfășurat activități remunerate (în intervalul 25 iunie 2012 – 20 decembrie 2013), în calitate de agent de asigurări (persoană fizică), în baza unui contract de agent încheiat cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, întrucât persoana evaluată nu a menționat în declarațiile de avere depuse în anii 2012 și 2013 în calitate de viceprimar, veniturile încasate în anii 2011 și 2012 în baza contractului de agent (persoană fizică) încheiat cu Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, județul Caraș-Severin, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.

  5.  MĂRGĂRIT NICULAE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 septembrie 2014 – 01 iunie 2016 a exercitat simulan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman (consilier personal al primarului), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

     6.  BUCĂLIE FLORIAN, fost consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Mălureni, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 – 17 martie 2016, a exercitat simulan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mălureni, județul Argeș încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CIUBOTARU IULIAN-GHEORGHE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 87, alin. (1), lit. d), lit g) și lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu: […] lit d) funcția de administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale […] lit g) calitatea de comerciant persoană fizică […] lit k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local […] este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”;

 

·  art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”;

 

·  art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia constituie fals în declarații declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018