Comunicat - conflict de interese administrativ - NICOLAE ȘTEFAN, Director la I.D.S.A. București

24 septembrie 2013, 08:00
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către NICOLAE ȘTEFAN - Director la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală(I.D.S.A.) - București.

NICOLAE ȘTEFAN a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării funcției publice de conducere - Director la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (I.D.S.A.), a încheiat, în perioada 2004 - 2005, trei contracte de furnizare de produse și un act adițional cu S.C. OMNIVET IMPEX S.R.L. (societate în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat și administrator).Valoarea contractelor încheiate între Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală și furnizorul S.C. OMNIVET IMPEX S.R.L. este de 276,771,38 Lei.
 
Astfel, NICOLAE ȘTEFANa încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora Funcţionarul public este în conflict de interese dacă […] interesele […] patrimoniale, ale […] rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice […]”.
 
NICOLAE ȘTEFANa fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 24 septembrie 2013

Related news: Back

8.167.144

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 15.09.2020